Wijze Raad

De ‘Wijze Raad’ is opgericht op 23 januari 1999 en heeft in de eerste jaren gefungeerd als onafhankelijk adviesorgaan voor de respectieve besturen van de vereniging. In de praktijk kreeg de raad door zijn constante samenstelling tevens de rol van ‘bewaker’ van de continuïteit in het meerjarenbeleid. Vanwege het belang van deze rol is de Wijze Raad sinds 2005 als formeel adviesorgaan toegevoegd aan de bestuursstructuur van de vereniging. De raad adviseert nu niet alleen het bestuur, maar doet daarvan tevens schriftelijk verslag aan de Huishoudelijke Vergadering, de hoogste besluitvormingsinstantie van de R.K.S.V. Albertus Magnus.

Het bestuur van Albertus en de Wijze Raad komen driemaal per jaar bijeen (nieuw beleid in september, halfjaarlijkse evaluatie in februari, eindevaluatie en overdracht in juli). Daarnaast staan de leden van de raad de bestuursleden bij in ad hoc gevallen, zoals bijvoorbeeld in financiële- en juridische kwesties en bij perswoordvoering. Met het instellen van de Wijze Raad laat Albertus Magnus zien grote waarde en belang te hechten aan de professionalisering van haar bestuur, aan de continuïteit van het verenigingsbeleid en aan een onafhankelijke toetsing van dat beleid door deskundige buitenstaanders.

De Wijze Raad bestaat uit de onderstaande oud-leden van de vereniging, die in hun studententijd (variërend van de jaren zestig tot en met negentig) actief zijn geweest op Albertus en een actieve functie vervullen (of hebben vervuld) in het bedrijfsleven of de non-profit sector.

Leden van de Wijze Raad


Wilma Tonckens

Deze in 1994 aangekomen dame is advocate en eigenaar van haar advocatenbureau Tonckens Advocatuur in Doorn, vlak boven de rivieren.

Hans Ruijgers

Hans werd in 1982 lid van de vereniging en is momenteel de voorzitter van de Wijze Raad. In het dagelijks leven is hij communicatieadviseur.

Janka Stoker

Janka is aangekomen in 1989 en vice-decaan aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en hoogleraar leiderschap en organisatieverandering.

Koen Kouwenberg

Aangekomen in 1983 en eigenaar van bijna 20 vestigingen voor buiten-schoolse opvang. Koens analytische blik is zeer welkom!

Leontien Smink

Aangekomen in 1990 en expert op het gebied van belastingen, Nu werkzaam bij antivirusbedrijf AVG, daarvoor Campina en EY.

George van der Velden

Wijsheid komt met de jaren en dat betekent dat deze Dionysiaan als oudste van de Wijze Raad wellicht de grootste bijdrage kan leveren.