Wijze Raad

De ‘Wijze Raad’ is opgericht op 23 januari 1999 en heeft in de eerste jaren gefungeerd als onafhankelijk adviesorgaan voor de respectieve besturen van de Vereniging. In de praktijk kreeg de raad door zijn constante samenstelling tevens de rol van ‘bewaker’ van de continuïteit in het meerjarenbeleid. Vanwege het belang van deze rol is de Wijze Raad sinds 2005 als formeel adviesorgaan toegevoegd aan de bestuursstructuur van de vereniging. De raad adviseert nu niet alleen het bestuur, maar doet daarvan tevens schriftelijk verslag aan de Huishoudelijke Vergadering, de hoogste besluitvormingsinstantie van de R.K.S.V. Albertus Magnus.

 

Het bestuur van Albertus en de Wijze Raad komen driemaal per jaar bijeen (nieuw beleid in september, halfjaarlijkse evaluatie in februari, eindevaluatie en overdracht in juli). Daarnaast staan de leden van de raad de bestuursleden bij in ad hoc gevallen, zoals bijvoorbeeld in financiële- en juridische kwesties en bij perswoordvoering. Met het instellen van de Wijze Raad laat Albertus Magnus zien grote waarde en belang te hechten aan de professionalisering van haar bestuur, aan de continuïteit van het verenigingsbeleid en aan een onafhankelijke toetsing van dat beleid door deskundige buitenstaanders.

 

De Wijze Raad bestaat uit de onderstaande oud-leden van de Vereniging, die in hun studententijd (variërend van de jaren ’60 tot en met de jaren ’00) actief zijn geweest op Albertus en een actieve functie vervullen (of hebben vervuld) in het bedrijfsleven of de non-profit sector.

Leden van de Wijze Raad

Anke Valent

Anke Valent

Aangekomen in 2003, praeses van de Vereniging in 2007-2008. Nu manager bij ‘s Heeren Loo Zorggroep.

Karin Nel

Karin Nel

Karin is aangekomen in 1988 en communicatiedeskundige en adviseur.

Janka Stoker

Janka Stoker

Janka is aangekomen in 1989 en hoogleraar leiderschap en organisatieverandering.

Koen

Koen Kouwenberg

Aangekomen in 1983 en ondernemer. Koens analytische blik is zeer welkom!

Logo Albertus Magnus PNG

Leontien Smink

Aangekomen in 1990 en expert op het gebied van belastingen, Nu werkzaam bij antivirusbedrijf AVG, daarvoor bij Friesland Campina en EY.

George

George van der Velden

Wijsheid komt met de jaren en dat betekent dat deze Dionysiaan als oudste van de Wijze Raad wellicht de grootste bijdrage kan leveren.

Floris Holthuis

Floris Holthuis

Aangekomen in 1994, advocaat. Hij helpt de Vereniging bij juridische vraagstukken.

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie