Vrienden van Albertus Magnus

Oprichting


De Stichting is opgericht op 4 juli 1979 en heeft als doel de Vereniging wat extra financiële armslag te geven, d.m.v. het werven van donateurs. Evelien Blok is verantwoordelijk geweest voor de oprichting en uit respect voor haar heeft de VAM de Evelien Blokprijs in het leven geroepen. Aan de talentvolle Robert Jansen en Paul Geurts van Kessel is verleden jaar de prijs uitgereikt. Elk jaar, tijdens de ouderdag, laat de voorzitter van zich horen door middel van een wervende rede. Het doel hiervan is zo veel mogelijk ouders het nut van de extra projecten voor de studenten uit te leggen en dat zonder financiële bijdrage van de ouders onmogelijk is om dit uit te voeren. Vele culturele projecten worden gefinancierd op basis van deze bijdragen.

De opbrengst die de vereniging dit levert laat zich moeilijk meten in cijfers, maar dat deze niet te onderschatten valt wordt voor degene die zich laat inlezen snel duidelijk. Wist je bijvoorbeeld dat Mooie Noten deze financiering heeft mogen ontvangen  en zo een groot repertoire heeft kunnen opbouwen? En het zal de student van tegenwoordig misschien niet altijd bekend voorkomen, maar de in 1996 opgerichte Albertusband Is Ook Schitterend stond in 2014 nog ruimschoots in de Top 2000 op de respectabele positie 1189. Wie weet wat voor band er nog kan ontspruiten uit de culturele financiering van de VAM!

 

Mooie Noten won met deze hit het 18e AHC-songfestival in 2011

Werkwijze


De VAM bestaat uit een groep enthousiaste ouders die door middel van contacten met ouders/verzorgers van de Albertianen en het bestuur van Albertus Magnus het leven op de sociëteit Albertus Magnus nog iets prettiger en huiselijker wil maken om als thuisbasis voor kersverse en ervaren Albertianen te fungeren. Door deelname aan de VAM wordt de onderlinge verbondenheid vergroot en verbeterd tussen ouders en kinderen. De VAM en het bestuur hebben vier keer per jaar overleg op de sociëteit. Op de agenda staan een paar vaste onderwerpen zoals de wensenlijst en de financiën. 

De VAM wordt regelmatig uitgenodigd voor allerlei officiële bijeenkomsten, zoals de constitutieborrel. Hier maken ze graag gebruik van. Want hoe oud je ook bent, Albertus brengt het jeugdig enthousiasme weer in je terug.