Vraagbeleid commissies

Algemeen

 • Er wordt gestreefd naar 1 commissie per verenigingsjaar.
 • Geen overlap in aan- en afloopperiode van de activiteit, er hoeft echter niet gewacht te worden op de décharge.
 • Er wordt gestreefd naar een gelijke spreiding over de aankomstjaren.
 • Gelijke man/vrouw verhouding (met uitzondering van KC/HC/IT-commissies).

Beherende en Draaiende Commissies

Algemeen

 • Maximaal 1 draaiende commissie per persoon.
 • Praeses is 3e jaars in het DC jaar.
 • Maximaal 2 club- en dispuutgenoten.
 • Bij aanvang van het commissiejaar van een DC moeten alle inzittenden een voorlopig positief bindend studieadvies behaald hebben. Om gevraagd te mogen worden voor een DC moet 2/3 van aantal mogelijk te behalen aantal punten behaald zijn. Na blok 2 is dit dus 20 punten, na blok 3 is dit 30 punten. Bij het niet halen van je propedeuse binnen 2 jaar is het niet mogelijk een DC te gaan doen.
 • Bij te weinig animo kunnen er mogelijk uitzonderingen gemaakt worden.
 • De verdeling over de jaren is als volgt:

 

CvB

KC

HC

LC

SC

KoCie

DENZ

Aantal leden

7

max. 20

16

18

16

16

16

1ste jaars

X

X

X

X

X

X

Variabel

2e jaars

Variabel

Variabel

Min. 6

Min. 7

Min. 6

Min. 6

Variabel

3e jaars

Variabel

Variabel

Min. 6

Min. 7

Min. 6

Min. 6

Variabel

4e jaars

Variabel

Max. 4

Max. 4

Max. 4

Max. 4

Max. 4

Max. 4

Uitzonderingen

 • Denz – 1 andere DC, 1 andere commissie per jaar toegestaan.
 • KC –  maximaal 3 club of dispuutsgenoten toegestaan.  Bij een KC van 18 of meer zijn 4 club of dispuutgenoten toegestaan. Deze regel kan maximaal 2 keer worden toegepast.
 • Het is mogelijk na een DC jaar een BC te gaan doen.
 • Na een jaar KC is het mogelijk CvB te gaan doen.

Ad hoc commissies

Algemeen

 • Geen club- en dispuutsgenoten
 • Bij te weinig animo kunnen er uitzonderingen worden gemaakt
 • Indien een commissie een subcommissie heeft is het niet mogelijk om als eerstejaars de commissie te doen
 • De verdeling van eerstejaars is als volgt:

  

AHC Axie

Annuarium

Axie

Barco

Bokaal

Broetjes en Zusjes Dag

BRAM

Coehnijn

Dies

De Klos

Eerstejaarsraad

EJC

Externe Reis

Fotocommissie

HHD

Huizencommissie

Inauguratiecommissie

IT-commissies

KEI

Magnufique

Marketingcommissie

Ouderdag

Promoteam

POC

SkiCie

Stichting STAR

TC

Vierus

Vriendjes en Vriendinnetjes Dag

Webcie

Winterfeest

Zomerkroeg

Aantal leden

8

8

8

12

10

8

8

7

6

8

8

6

8

6

7/8

6

x

8

8

8

10

12

8

10

8

10

8

8

8

8

x

Aantal 1ste jaars

Geen beperking

Max. 2

Max. 2

0

Max. 2

Geen beperking

Geen beperking

Max. 2

Max. 2

Geen beperking

Max. 2

Max. 2

Geen beperking

Max. 2

Geen beperking

0

0

0

0

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

0

Max. 2

0

Geen beperking

0

Geen beperking

Geen beperking

0

0

Aangestelde Commissies

Algemeen

In acht nemend dat de commissaris in de aanstelling geen eigen belangen zal verstrekken, gelden voor de aangestelde commissies de volgende regels:

 • Tegelijkertijd 1 andere commissie per jaar, met uitzondering van BAM, CvB, Lustrum Comité, DC’s en BC’s.
 • De aangestelde commissies zijn: de Kascie, PIMP, RI, TV en VR. In deze commissies mogen géén eerstejaars.

Uitzonderingen

Voor de volgende commissies gelden uitzonderingen op de bovengenoemde regels:

BRAM: 1 andere commissie per jaar toegestaan
DENZ: 1 andere DC, 1 andere commissie per jaar toegestaan
IT-artsen: 4 club- of dispuutsgenoten mogelijk. Propedeuse geneeskunde, fysiotherapie of psychologie vereist.
IT commissies: 1 andere commissie per jaar toegestaan.
KC: maximaal 3 club- of dispuutsgenoten. Bij een KC van minimaal 18, 4 club- of dispuutsgenoten.
Lustrum commissies tijdens het Lustrum (radio, band) : 1 andere commissie per jaar toegestaan.
Lyra Major: 1 andere commissie per jaar toegestaan.
Professoren/zangleraren: 2 club/dispuutsgenoten toegestaan.
KEI-promoteam: 1 andere commissie per jaar toegestaan.
KEI en POC: Geen aan of afloopperiode van een andere commissie, dan is het mogelijk om ook KEI of POC te gaan doen.
Zomerkroeg: 1 andere commissie per jaar mogelijk.

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie