Externe verbanden

De externe verbanden van Albertus zijn de subclubs, Contractus en het AHC. Hieronder staat uitgelegd wat dit inhoudt.

 

Subclubs

Subclubs zijn zelfstandige onderafdelingen van Albertus waar Albertianen en niet-Albertianen lid van kunnen worden. De grootste subclub is de TAM, de tennisvereniging van Albertus. Ook heb je ook de zeilvereniging Fok it, de voetbalvereniging G.S.V.V. Foebal, het mannenkoor N.R.K.G.M. en de Albertus bands AM to PM en Magnifiek Wanneer je zelf een leuk idee hebt kun je met hulp van het bestuur van Albertus een nieuwe subclub opzetten!
 

Contractus

De Contractus is het overlegorgaan van de studentenverenigingen in Groningen. Wekelijks bespreken we gezamenlijk alle zaken van gemeenschappelijk belang, zoals bestuursbeurzen, de KEI-week, het universitaire en hogeschool beleid en gemeentelijke of landelijk zaken van studentenbelang. Wij vertegenwoordigen de studentenverenigingen door zitting te nemen in onder andere de Universitaire Commissie Studentenbeleid, het Werkoverleg Introducties Groningen, en de Landelijke Kamer van (studenten)Verenigingen. Ook stelt de Contractus de stichting Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES) samen, die jaarlijks een actie voor een goed doel organiseert. Contactadres Contractus: Brugstraat 8 9711 HX Groningen.
 

AHC

Het Aller Heiligen Convent (AHC) bestaat uit studentenverenigingen uit negen universiteitssteden in Nederland. Naast hun eigen verenigingsleven nodigen deze negen zusterverenigingen elkaar uit voor knallende feesten en organiseren jaarlijks ook gezamenlijke AHC activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld elk jaar een groot feest voor alle eerstejaars (het MAFF), het AHC organiseert een Kleinkunstfestival, een Blinddate diner, een Biercantus en onze grootste trots: het AHC Songfestival. Elke vereniging vaardigt dan een band af die met hun eigen nummer strijden om de eerste plaats. Zo hebben Guus Meeuwis en IsOokSchitterend (tegenwoordig IOS) het Songfestival al eens gewonnen. Als lid van één van de aangesloten verenigingen ben je altijd welkom op de sociëteiten van de zusterverenigingen. Er zijn dus ook vaak uitstapjes van disputen, jaarclubs, commissies en onderverenigingen naar een van de zusterverenigingen.