Stichting STAR

Student Albertus Reageert


Stichting STAR staat voor Stichting Student Albertus Reageert. Stichting STAR zet zich in voor goede doelen in Groningen en Ommeland. Het doel van Stichting STAR is het verkleinen van de kloof tussen de leden van Albertus Magnus en de inwoners van de stad Groningen en ommeland. Met ontzettend veel motivatie, stellen studenten van Albertus zich beschikbaar om zich in te zetten voor mensen in Groningen die hard hulp nodig hebben.  Stichting STAR steunt lokale doelen, door het inzamelen van geld en het leveren van vrijwilligerswerk. Het inzamelen van geld gebeurd via het doneren van biertjes. Een biertje kost op de vereniging €0,90 en hij/zij kan zelf kiezen hoeveel hij/zij per maand wil doneren. Het geld gaat naar verschillende projecten. De stichting heeft vaste goede doelen waarmee ze samenwerken, zoals Kids United, het Rode Kruis, de Voedselbank en nog veel meer.
Weet jij nog een goed doel om mee samen te werken of heb je andere goede ideeën? Kijk dan op onze website: www.stichtingstar.nl of neem contact met ons op via: star@albertus.nl!