VS AiMi

Vereniging Senioren Albertus Magnus

De Vereniging Senioren Albertus Magnus oftewel VSAiMi is een Vereniging van mensen die in het verleden lid zijn geweest van de studentenvereniging der R.K.S.V. Albertus Magnus. De Seniorenvereniging richt zich op het onderhouden en ondersteunen van contacten zoals die op Albertus zijn ontstaan alsmede op het bevorderen van nieuwe contacten tussen de leden onderling. Ook worden innige contacten onderhouden met het huidige Albertus.

 

Activiteiten VS AiMi

Website
Op de website van de VS AiMi zijn alle leden van de seniorenvereniging te vinden. Dit is dus een soort online “Annuarium”. 

Bokaal Digitaal
Drie keer per jaar verschijnt de Bokaal Digitaal. Daarin natuurlijk aandacht voor het huidige Albertus, maar ook een breed scala aan redactionele artikelen over onderwerpen die al dan niet zijdelings aan Albertus, Senioren of Groningen gerelateerd zijn. Ook bevat elke Seniorenbokaal een rubriek met personalia: berichten van geboorte, overlijden, trouwen en verhuizen.

Regioborrels
Elke 2e zaterdag van november, dus omstreeks 11 november de dag van St.Martinus, worden er in het hele land op een achttal plaatsen tezelfdertijd borrels (en diners) gehouden. Een gezellig treffen van jong en oud. Tevens wordt er op 24 maart 2017 een borrel in de Randstad georganiseerd.

Ledendag
In het voorjaar wordt rond de jaarvergadering een ledendag georganiseerd op Albertus Magnus. Het is een moment waarin Albertianen en Albertianessen herenigd worden op de locatie waar zij elkaar hebben leren kennen.

Lustrum
Het lustrum van de VS AiMi valt samen met het lustrum van Albertus Magnus en wordt aansluitend in Groningen gevierd. Tijdens het lustrum wordt de jaarvergadering gehouden. Dit jaar zal het seniorenweekend van het Lustrum plaatsvinden op 21-22-23 juli 2017. 

Stimuleringsfonds
Sinds kort heeft de VS AiMi, in samenwerking met de BAAM, een stimuleringsfonds opgezet om leden te stimuleren op cultureel, sportief of intellectueel gebied. Voor meer informatie, lees de handleiding hieronder.
Handleiding voor het gebruik van het VS AiMi/BAAM-stimuleringsfonds.docx (344 downloads)

Lid worden?

Ben jij afgestudeerd en wil jij graag op een makkelijke manier in contact blijven met de Albertianen waar jij lid mee bent geweest? Word dan lid! Ga naar www.vsaimi.nl en schrijf je in. De kosten bedragen €27,50 per jaar.

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie