Over Albertus

Over Albertus


De Roomsch Katholieke Studentenvereniging Albertus Magnus is in 1896 opgericht te Groningen. De Vereniging werd opgericht op basis van het Rooms-Katholieke geloof. Albertus is uitgegroeid tot een grote algemene vereniging die voorziet in de behoefte van Groningse studenten aan geborgenheid, persoonlijke ontwikkeling en gezelligheid. De besloten vereniging Albertus Magnus maakt onderdeel uit van de maatschappij. Daarom wil zij meegroeien met haar tijd, echter wel met behoud van de Albertiaanse Mores en Tradities en de daarmee verbonden belevingswereld van de Albertiaan en Albertianesse. We hebben meer dan 2.400 leden en zijn daarmee de grootste studentenvereniging in Groningen. Onze Sociëteit ‘Ons Eigen Huis’ is gevestigd aan de Brugstraat.  

Bij Albertus is er ruimte voor zelfontplooiing door middel van verschillende commissies. Ook vormt elke Albertiaan aan het begin van zijn/haar lidmaatschap een jaarclub en is er mogelijkheid om bij een dispuut te gaan. Hiermee worden vriendschappen voor het leven gecreëerd.  (bij commissie/jaarclub/dispuut een linkje naar een andere pagina) 

Albertus heeft ook haar eigen goede doelen stichting, STAR. Klik hier voor meer informatie.

Wil je meer te weten komen over Albertus? Zit je er over na te denken om lid te worden of ben je benieuwd naar onze rijke geschiedenis? Kijk dan hier.

Jaarclubs


Wanneer je lid bent geworden van Albertus zal je een jaarclub vormen met een aantal jaargenoten. Een jaarclub bestaat uit gemiddeld 10 tot 12 personen en is niet gemengd. Dit wordt ook wel een horizontaal verband genoemd, omdat alle mensen in hetzelfde jaar lid zijn geworden. De jaarclubs worden gevormd direct na de introductietijd. Hier heb je alle tijd voor en aangezien elk jaar zo’n 400 nieuwe leden bijkomen zit er altijd wel iemand bij met wie het klikt. Meestal worden je jaarclubgenoten vrienden voor het leven! 

Iedere woensdag eet je samen met je club op de Vereniging of bij iemand thuis om vervolgens nog een biertje te drinken op de Kroeg. Op dit moment bestaat Albertus uit 260 jaarclubs!

Disputen


Nadat je een jaarclub het gevonden kan je rond gaan kijken bij disputen. Albertus heeft er in totaal 28! Een dispuut is een verticaal verband, ieder jaar komt er een nieuwe lichting bij. Iedere donderdag kom je samen om een borreltje te doen en bij te praten om vervolgens naar de Kroeg te gaan en daar alle andere disputen te zien. Elk dispuut viert om de vijf jaren haar lustrum, dan ga je samen met het dispuut op reis, geef je een borrel aan de Vereniging en heb je een gala op een externe locatie. 

Commissies


Een commissie organiseert een evenement of activiteit voor de leden. Dit biedt ontwikkeling op financieel, organisatorisch en creatief vlak. Albertus Magnus heeft 600 commissieplekken waarmee ieder lid zichzelf kan uitdagen. 

Beherende commissies: 

De Commissie van Beheer en de Kroegcommissie zijn het dag- en nachtbestuur van de Vereniging. Zij staan onder het Bestuur en zorgen ervoor dat alles op de Vereniging draaiende blijft. Zo gaat de CvB over de eerstejaars heldentaken, en zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Om 22:00 uur neemt de KC het van ze over en zij zijn de hele nacht tot het sluiten van de deuren verantwoordelijk voor alles wat er op de Vereniging gebeurt, zij bewaken de veiligheid van alle leden. 

Draaiende commissies: 

De Huishoudelijke- , de Leeszaal- , de Schuit- en de Koffiecommissie houden een heel jaar lang hun ruimte draaiende, zij tappen hier en zijn verantwoordelijk voor bepaalde evenementen op hun ruimtes. De DENZ commissie is onze huis DJ en zij draaien een heel jaar op elk evenement van Albertus achter de draaitafel. 

Ad Hoc commissies: 

De Ad Hoc commissies zijn alle andere commissies die Albertus rijk is. Zo kan je bijvoorbeeld het Annuarium of het magazine (de Bokaal) van Albertus maken, of Ouderdag of Vierus (grootste feest van Albertus) organiseren.


Beheer Auditorenfonds Albertus Magnus

R.K.S.V. Albertus Magnus heeft in 2000 de onafhankelijke Stichting BAAM (Beheer Auditorenfonds Albertus Magnus) in het leven geroepen. Oorspronkelijk had de Stichting BAAM het plan om de actieve leden van vele commissies van Albertus een mogelijkheid voor financiële tegemoetkoming aan te bieden. Deze optimistische start kwam voort uit de toezegging van enkele bedrijven om geld aan de stichting te doneren. Met de economische malaise van die tijd verdwenen ook deze toezeggingen van de bedrijven. Hierdoor bleef de kas van de Stichting leeg.

In 2002 werd de structuur van de BAAM gewijzigd en werd er besloten om de ambities tijdelijk naar beneden bij te stellen. De Stichting wilde in ieder geval voldoende geldelijke middelen genereren om, waar nodig, leden van de meest tijdrovende commissies financieel tegemoet te kunnen komen. Met de meest tijdrovende commissies wordt gedoeld op het Vereningsbestuur van Albertus Magnus, de Commissie van Beheer en de Lustrumcommissie. In samenwerking met de Vereniging van Senioren Alberti Magni (VS AiMi) en het verenigingsbestuur van Albertus bleek deze strategie wel haalbaar. Momenteel krijgt de Stichting jaarlijks geld gedoneerd van de VS AiMi en van Albertus zelf. Door deze structurele financiering kunnen de leden van de genoemde commissies aanspraak maken op een beurs en kan de Stichting BAAM zich weer gaan richten op haar oorspronkelijke doel: financiële steun bieden aan een grotere groep actieve Albertianen.

Sinds kort heeft de BAAM, in samenwerking met de VS AiMi, een Stimuleringsfonds opgezet voor leden. Dit Stimuleringsfonds is bedoeld voor het bevorderen van de geestelijke, culturele en sportieve ontwikkeling van Albertianen. Je kunt hiervoor een aanvraag doen tot eenmalige financiële ondersteuning. Voor informatie kun je de handleiding hieronder bekijken.