Persbericht: Reactie Albertus op flauwvallen meisjes in de Introductietijd

Persbericht: Reactie Albertus op flauwvallen meisjes in de Introductietijd

  • 13 Sep

Vrijdagavond 27 augustus is er een activiteit geweest met 150 personen op onze verenigingsruimte. Hier moesten kandidaat-leden maximaal 20 minuten zittend voorovergebogen wachten. Bij het omhoog komen zijn er vier mensen flauwgevallen. Wij zijn met hen naar ons medisch team gegaan voor een controle. Deze vier personen maakten het na een nacht slapen weer goed en hebben verder deelgenomen aan het programma.

Na dit incident is er direct gevraagd of er nog meer mensen waren die zich niet lekker voelden. Hierbij hebben 25 personen zich gemeld. Na een individueel gesprek met ons medisch team is toen geconstateerd dat zij verder gezond waren. Ook zij hebben allen weer deelgenomen aan het programma.

Deze situatie is niet tijdig gemeld bij het Advies Commissie Introductietijden (ACI) en dat betreuren wij. Dit had wel gemoeten maar door interne miscommunicatie heeft dit niet plaatsgevonden. In overleg met het ACI hebben we besloten om alsnog een melding te maken. Ook hebben we onze protocollen inzake de interne communicatie aangescherpt. Daarnaast zal de activiteit in de toekomst anders georganiseerd worden om zodoende te voorkomen dat de voorgevallen situatie zich niet opnieuw voor zal doen.


Reacties zijn gesloten