Ereleden

Ereleden zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor Albertus. Zij hebben een speciale plek binnen de Vereniging, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van Albertus. Zij hebben de Vereniging altijd een warm hart toegedragen en doen dat nog steeds.

Ereleden zijn dan ook erg betrokken bij de Vereniging. Zij worden uitgenodigd voor plechtige gelegenheden en geven zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuur van de Vereniging.

Als iemand buitengewoon veel voor Albertus betekend heeft, kan een groep leden of het bestuur van Albertus de stap nemen om de betreffende persoon voor te dragen als Erelid. De leden van Albertus kunnen dit voorstel goed- of afkeuren in de Huishoudelijke Vergadering (algemene ledenvergadering). Als het voorstel wordt aangenomen, wordt de betreffende persoon op een bijzondere manier hiervoor gevraagd en tijdens de Dies van de Vereniging geïnstalleerd als Erelid.

Hun voortdurende betrokkenheid bij de vereniging werd opnieuw duidelijk toen Pim Luiten en Kees Hogenbirk de Zangleraren en KC voor de IT van jaar ’15 nog een zangles aanboden. Hieronder valt te beluisteren hoe dat klonk.

 

 

Algemeen-Kroeglied-samen     

 

Ereleden der Albertus Magnus

 

– Dhr. L. Meter

Projectleider van de kroegverbouwing in 1992 en FAAM-verbouwing in 2008

– Dr. E. Knol

Aangekomen in 1975, hij was onder andere één van de stuwende krachten achter de totstandkoming van de Lyra Maior.

– Drs. K. Hogenbirk

Aangekomen in 1977, was praeses in 1981-1982 en actief lid. Hij wordt beschouwd als één van de vormgevers van het huidige Albertus.

– Mw. drs. G.C. Gehrels

Aangekomen in 1986, was praeses in 1991-1992. Deze creatieve duizendpoot heeft zich ingezet voor POC, annuarium, bouwcommissie en eeuwboek. Zij heeft de Vereniging klaargestoomd voor haar tweede honderd jaar.

– Ir. W.J.C. Luiten

Aangekomen in 1981, vice-praeses in 1984-1985. Hij heeft zich middels vele commissies actief ingezet voor de vereniging en was zeer actief voor de Vereniging Senioren AiMi.

Mr. R. Snel

Aangekomen in 1987, heeft in ’89 zitting genomen in de KEI-commissie en was praeses van het bestuur in 1992-1993. Rens Snel is zich sindsdien altijd blijven inzetten voor de vereniging als voorzitter van ‘Stichting Eigen Huis’ sinds mei 2008. Ook heeft hij het bestuur altijd bijgestaan tijdens juridische vraagstukken.

– Drs. M. M. Van de Sandt

Aangekomen in 1963, heeft in 1965-1966 zitting gehad in het sociëteitsbestuur als vice-praeses, in 1966 heeft Miekel zich ingezet in de POC en in 1966-1967 was hij abactis van het bestuur gedurende het Lustrumjaar en de verhuizing naar de Brugstraat.

 

 

 

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie