Contractus

De Contractus is het overlegorgaan van de zeven erkende studentenverenigingen in Groningen. Wekelijks bespreken we gezamenlijk alle zaken van gemeenschappelijk belang, zoals bestuursbeurzen, de KEI-week, het universitaire en hogeschool beleid en gemeentelijke of landelijk zaken van studentenbelang. Wij vertegenwoordigen de studentenverenigingen door zitting te nemen in onder andere de Universitaire Commissie Studentenbeleid, het Werkoverleg Introducties Groningen, en de Landelijke Kamer van (studenten)Verenigingen. Ook stelt de Contractus de stichting Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES) samen, die jaarlijks een actie voor een goed doel organiseert.

Contactadres Contractus: Brugstraat 8, 9711 HX Groningen

Bazes_2015

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie