Lustrum Comité

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Het Lustrum Comité is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het Lustrum. Ter ere van de 120-jarige verjaardag van de Vereniging zal er een 13-daags feest worden georganiseerd in de zomer van 2017. Daarnaast worden er verschillende Lustrumactiviteiten door het jaar heen georganiseerd. Om dit alles in goede banen te leiden zal het Lustrum Comité meer dan een jaar lang fulltime op het Nieuwe Pandje zitten.

Praeses

Abactis

Fiscus Primus

Fiscus Secundus

Fiscus Tertius

Assessor

Procurator

Nyreeh Knegtering

Josje Noë

Erwin Koning

Freek Spithoven

Cécile van der Maarel

Fleur Terlingen

Thijs van Amelsfort

 

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Nyreeh Knegtering
Praeses
lustrumpraeses@albertus.nl

De praeses is eindverantwoordelijk voor alles wat er omtrent het Lustrum gebeurt. De praeses zorgt voor een goed beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast leidt de praeses de verschillende vergaderingen en doet verslag aan de HV. Verder zorgt de praeses voor soepele communicatie en samenwerkingen van het Lustrum Comité met Bestuur AiMi, Verenigingsraad en de rest van de Vereniging. Tevens fungeert de praeses als hoofdcontactpersoon voor de gemeente, politie, brandweer en de pers.

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Josje Noë
Abactis
lustrumabactis@albertus.nl

De abactis is verantwoordelijk voor alle promotie rondom het Lustrum. Dit bestaat uit het drukwerk, het Lustrumboek, de Lustrumwebsite en –applicatie en de social media. Daarnaast zorgt de abactis voor de communicatie naar de leden toe via de Lustrummail en stukjes in de ledenmail. Naast de communicatie naar de leden valt de communicatie richting senioren onder het takenpakket van de abactis. Ook zal de abactis functiegerelateerde commissies begeleiden.

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Erwin Koning
Fiscus Primus
lustrumfiscus1@albertus.nl

De fiscus I is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van het gehele Lustrum. Ook valt het maken van de begroting en de afrekening onder het takenpakket van de fiscus I. De fiscus I zal hiervoor moeten waken over alle crediteuren. Ten slotte begeleidt de fiscus I alle fisci van Lustrumcommissies bij het opstellen en controleren van diens begrotingen.

Freek

Freek Spithoven
Fiscus Secundus
lustrumfiscus2@albertus.nl

De fiscus II houdt zich bezig met alles omtrent horecavoorzieningen tijdens de Lustrumfestiviteiten. Samen met de horecacommissie is de fiscus II verantwoordelijk voor het horeca aanbod. Hieronder vallen alle horecastands op het terrein en het Lustrumrestaurant. Tijdens het Lustrum heeft de fiscus II veel contact met alle Draaiende Commissies om ervoor te zorgen dat zij goed kunnen functioneren. De fiscus II heeft ook de verantwoordelijk voor alle spaarplannen en de Lustrumpakketten in het algemeen.

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Cécile van der Maarel
Fiscus Tertius
lustrumfiscus3@albertus.nl

De fiscus III is verantwoordelijk voor de acquisitie van het Lustrum. Onder acquisitie vallen zowel financiële middelen als goederen in natura. De fiscus III is contactpersoon voor verschillende bedrijven. Het is essentieel voor de fiscus III om goed samen te werken met de fiscus II met betrekking tot acquisitie vanuit de horeca. Daarnaast zal ook de fiscus III functiegerelateerde commissies begeleiden.

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Fleur Terlingen
Assessor
lustrumassessor@albertus.nl

De voornaamste functie van de assessor is het begeleiden van verschillende Lustrumcommissies door het jaar heen. Ook zal de assessor de contactpersoon voor DC’s zijn voor alle zaken omtrent het Lustrum. De assessor leidt de wekelijkse Lustrumvergaderingen met alle Lustrumcommissarissen van de DC’s. Het vraagbeleid van het Lustrum Comité is samengesteld door de assessor

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Thijs van Amelsfort
Procurator
lustrumprocurator@albertus.nl

De procurator heeft als belangrijkste taak het verzorgen van het Lustrumterrein. Hiervoor moet eerst een geschikte locatie worden gevonden. De opbouw en aankleding van het terrein vallen ook onder de verantwoordelijkheden van de procurator. Om het terrein op te bouwen is een goede aan- en afvoer van materialen naar het terrein essentieel. De procurator stuurt de terreincommissie aan en de terreincommissie stuurt alle eerstejaars van Albertus aan.

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie