Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer bestaat uit ouderejaarsleden van Albertus Magnus. De CvB werkt nauw samen met het bestuur om de dagelijkse gang van zaken op de vereniging in goede banen te leiden. Naast een gezamenlijke logistieke functie zijn er binnen de CvB zeven specifieke functies; Praeses, Acquisitie I, Acquisitie II, Debiteuren I, Debiteuren II, Debiteuren III en Horeca. Deze functies richten zich op het financiële beleid, zoals het debiteurensaldo van de leden, commerciële betrekkingen en horeca van de vereniging. Er kan contact worden opgenomen met de CvB voor algemene of financieel gerelateerde vragen via cvb@albertus.nl of telefonisch via 050-3130704.


Floor Noordam

Praeses

De praeses is eindverantwoordelijke voor alles wat de CvB doet. Dit uit zich in het aansturen van zijn/haar commissie en het leiden van de vergaderingen. Daarnaast heeft de praeses veel contact met de eerstejaars, zo worden de planningen gemaakt voor de Held van de Dag taken en het Eerstejaarsvoorrecht (EJV). Verder wordt ervoor gezorgd dat de rekeningen in orde zijn en EJV en boetes worden gefactureerd. Ten slotte, behoort het uitvoeren van algemene beleidsplannen tot de taken van de praeses.

Julia Fielt

Acquisitie I

Met ruim 2300 leden vormen wij als de Vereniging de perfecte schakel om bedrijven met onze studenten te verbinden. Voor zowel het promoten van producten als contacten leggen met Albertianen kunnen bedrijven bij ons terecht. Het is aan het Acquisitieteam de taak om deze brug tussen bedrijven en Albertianen te bouwen. 

Jos Kooijman

Acquisitie II

Daarnaast is de Acquisitie CvB ook verantwoordelijk voor het begeleiden van ad hoc commissies op het gebied van acquisitie. Om te waarborgen dat er omtrent het lopen van acquisitie een lijn wordt uitgedragen, begeleidt de Acquisitie ad hoc commissies met het opstarten van hun acquisitie.

Roos te Riele

Acquisitie III

Ten slotte is het onze verantwoordelijkheid om onze leden meer te bieden op carrièregebied. Bedrijven kunnen dan Albertianen uitnodigen op basis van bijvoorbeeld CV’s om naar een door ons georganiseerd diner te komen. Dit is voor zowel bedrijven als Albertianen een ideale manier om met elkaar in contact te komen.

Wouter ten Hoopen

Debiteuren I

Debiteuren I is verantwoordelijk voor het inplannen en factureren van lustrum- en afstudeerborrels en voor het binnenhalen van een deel van de acquisitiegelden. Ook houdt Debiteuren I zich bezig met het debiteurensaldo van de disputen en externe verenigingen. Samen met de debiteuren II wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk debiteurensaldo.      

Bram van Noort

Debiteuren II


Debiteuren II is verantwoordelijk voor alle schulden die leden hebben bij de vereniging. Wanneer een lid storneert neemt de debiteuren II contact op met het lid en zorgt ervoor dat de rekeningen uiteindelijk voldaan worden. Maandelijks zorg je ervoor dat kort lopende schulden worden bijgehouden en ook werk je langer lopende schulden weg.

Merel Troost

Horeca

De functie Horeca is verantwoordelijk voor het factureren van alle vatlijsten. Zowel grotere vatlijsten zoals Oogstfeest, Baldr Bierfeste en de Magnuspartij, maar ook kleinere vatlijsten zoals Ouderdag foto’s en de donaties voor Stichting STAR van jaar 17 en ouder worden door de Horeca gefactureerd. Daarnaast neemt de Horeca ook het facturerenvan de HO’s (reprékosten) van Ad Hoc commissies en de contributie op zich. Ten slotte, wordt per kwartaal de drankvoorraden samen met de Fisci van de Draaiende Commissies geteld. Op deze manier wordt samen met de Fiscus II gezorgd dat de tekorten acceptabel blijven.


2018-2019


Praeses

Manon Allersma

Acquisitie I

Nikki Sweere

Acquisitie II

Frank Doornkamp

Acquisitie III

Casper Segerink

Debiteuren I

Annamarth Hoogland

Debiteuren II

Bram Wijs

Horeca

Malou Noya

2017-2018


Praeses

Ingrid Brokke

Acquisitie I

Ilse van Milgen

Acquisitie II

Tijs Koenis

Acquisitie III

Nienke Nijland

Debiteuren I

Benjamin Wentink

Debiteuren II

Thijs van Kouwen

Horeca

Elise van der Slikke

2016-2017


Praeses

Mischa Daanen

Acquisitie I

Akkeroos Kremers

Acquisitie II

Jorinde van der Horst

Acquisitie III

André Bonestroo

Debiteuren I

Lisse van Vliet

Debiteuren II

Jasminke Meester

Horeca

Marjorie Drees

2015-2016


Praeses

Fleur Brinkman

Acquisitie I

Myrdin van der Horst

Acquisitie II

Michelle Asma

Acquisitie III

Pieter Post

Debiteuren I

Hanna Brunner

Debiteuren II

Wim Verboom

Horeca

Eliane Tazelaar

2014-2015


 

Praeses

Laurien Verschuur

Acquisitie I

Teddy Smith

Acquisitie II

Bart Alexander Vloedbeld

Acquisitie III

Laura Rook

Debiteuren I

Anne Floor Elbers

Debiteuren II

Kasper Kuipers

Horeca

Mirthe Heikens

2013-2014


 

Praeses

Ellen van Westen

Acquisitie I

Puck Oude Voshaar

Acquisitie II

Joris van de Wetering

Acquisitie III

Willemien Gerritsen

Debiteuren I

Roland Stastra

Debiteuren II

Steven Kuipers

Horeca

Bente Vedder

2012-2013


 

Praeses

Peter Zonneveld

Acquisitie I

Marthe Rookmaker

Acquisitie II

Danielle Hafkamp

Acquisitie III

Jasper van den Berg

Debiteuren I

Luc Tholhuijsen

Debiteuren II

Jessica Schonewille

Horeca

Kyra Roussen

2011-2012


Praeses

Daan Andriesse

Acquisitie I

Frederiek Doedijns

Acquisitie II

Susan Cofino

Acquisitie III

Wouter van der Stee

Debiteuren I

Reinier Kamermans

Debiteuren II

Elif Varol

Horeca

Karien van den Toorn