Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer bestaat uit ouderejaarsleden van Albertus Magnus. De CvB werkt nauw samen met het bestuur om de dagelijkse gang van zaken op de vereniging in goede banen te leiden. Naast een gezamenlijke logistieke functie zijn er binnen de CvB zeven specifieke functies; Praeses, Acquisitie I, Acquisitie II, Debiteuren I, Debiteuren II, Debiteuren III en Horeca. Deze functies richten zich op het financiële beleid, zoals het debiteurensaldo van de leden, commerciële betrekkingen en horeca van de vereniging. Er kan contact worden opgenomen met de CvB voor algemene of financieel gerelateerde vragen via cvb@albertus.nl of telefonisch via 050-3130704.


Manon Allersma
Praeses

Functiebeschrijving

De praeses is eindverantwoordelijke voor alles wat de CvB doet. Dit uit zich in het aansturen van zijn/haar commissie en het leiden van de vergaderingen. Daarnaast heeft de praeses veel contact met de eerstejaars, zo worden de planningen gemaakt voor de Held van de Dag taken en het Eerstejaarsvoorrecht (EJV). Verder wordt ervoor gezorgd dat de rekeningen in orde zijn en EJV en boetes worden gefactureerd. Ten slotte, behoort het uitvoeren van algemene beleidsplannen tot de taken van de praeses.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


Nikki Sweere
Acquisitie I

Functiebeschrijving

De Acquisitie houden zich bezig met alle zaken die gerelateerd zijn aan het acquireren van gelden. In het eerste halfjaar houdt dit vooral in het verlengen, onderhouden en sluiten van jaarcontracten met huidige sponsoren. Daarnaast worden, vooral in het tweede halfjaar, ook nieuwe sponsoren benaderd en wordt er gezocht naar nieuwe sponsormogelijkheden.
De Acquisitie CvB zal ook contact met de ad-hoc commissies hebben. Maar, dit contact zal enkel en alleen bestaan uit het opstarten van deze commissie op het gebied van Acquisitie en het beantwoorden van vragen.  

Door de creatie van een derde acquisitiefunctie, kan hier meer tijd ingestoken worden. Hierdoor kunnen contracten beter onderhouden worden en blijft er meer tijd over om nieuwe contracten af te sluiten en de acquisitiemogelijkheden uit te breiden.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


Frank Doornkamp
Acquisitie II

Functiebeschrijving

De Acquisitie houden zich bezig met alle zaken die gerelateerd zijn aan het acquireren van gelden. In het eerste halfjaar houdt dit vooral in het verlengen, onderhouden en sluiten van jaarcontracten met huidige sponsoren. Daarnaast worden, vooral in het tweede halfjaar, ook nieuwe sponsoren benaderd en wordt er gezocht naar nieuwe sponsormogelijkheden.
De Acquisitie CvB zal ook contact met de ad-hoc commissies hebben. Maar, dit contact zal enkel en alleen bestaan uit het opstarten van deze commissie op het gebied van Acquisitie en het beantwoorden van vragen.  

Door de creatie van een derde acquisitiefunctie, kan hier meer tijd ingestoken worden. Hierdoor kunnen contracten beter onderhouden worden en blijft er meer tijd over om nieuwe contracten af te sluiten en de acquisitiemogelijkheden uit te breiden.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


Casper Segerink
Acquisitie III

Functiebeschrijving

De Acquisitie houden zich bezig met alle zaken die gerelateerd zijn aan het acquireren van gelden. In het eerste halfjaar houdt dit vooral in het verlengen, onderhouden en sluiten van jaarcontracten met huidige sponsoren. Daarnaast worden, vooral in het tweede halfjaar, ook nieuwe sponsoren benaderd en wordt er gezocht naar nieuwe sponsormogelijkheden.
De Acquisitie CvB zal ook contact met de ad-hoc commissies hebben. Maar, dit contact zal enkel en alleen bestaan uit het opstarten van deze commissie op het gebied van Acquisitie en het beantwoorden van vragen.  

Door de creatie van een derde acquisitiefunctie, kan hier meer tijd ingestoken worden. Hierdoor kunnen contracten beter onderhouden worden en blijft er meer tijd over om nieuwe contracten af te sluiten en de acquisitiemogelijkheden uit te breiden.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


Annamarth Hoogland
Debiteuren I

Functiebeschrijving

Debiteuren I is verantwoordelijk voor het inplannen en factureren van lustrum- en afstudeerborrels en voor het binnenhalen van een deel van de acquisitiegelden. Ook houdt Debiteuren I zich bezig met het debiteurensaldo van de disputen en externe verenigingen. Samen met de debiteuren II wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk debiteurensaldo.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


Bram Wijs
Debiteuren II

Functiebeschrijving

Debiteuren II is verantwoordelijk voor alle schulden die leden hebben bij de vereniging. Wanneer een lid storneert neemt de debiteuren II contact op met het lid en zorgt ervoor dat de rekeningen uiteindelijk voldaan worden. Maandelijks zorg je ervoor dat kort lopende schulden worden bijgehouden en ook werk je langer lopende schulden weg.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


Malou Noya Horeca

Functiebeschrijving

Debiteuren II is verantwoordelijk voor alle schulden die leden hebben bij de vereniging. Wanneer een lid storneert neemt de debiteuren II contact op met het lid en zorgt ervoor dat de rekeningen uiteindelijk voldaan worden. Maandelijks zorg je ervoor dat kort lopende schulden worden bijgehouden en ook werk je langer lopende schulden weg.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

cvb@albertus.nl


2018-2019


Praeses

Manon Allersma

Acquisitie I

Nikki Sweere

Acquisitie II

Frank Doornkamp

Acquisitie III

Casper Segerink

Debiteuren I

Annamarth Hoogland

Debiteuren II

Bram Wijs

Horeca

Malou Noya

2017-2018


Praeses

Ingrid Brokke

Acquisitie I

Ilse van Milgen

Acquisitie II

Tijs Koenis

Acquisitie III

Nienke Nijland

Debiteuren I

Benjamin Wentink

Debiteuren II

Thijs van Kouwen

Horeca

Elise van der Slikke

2016-2017


Praeses

Mischa Daanen

Acquisitie I

Akkeroos Kremers

Acquisitie II

Jorinde van der Horst

Acquisitie III

André Bonestroo

Debiteuren I

Lisse van Vliet

Debiteuren II

Jasminke Meester

Horeca

Marjorie Drees

2015-2016


Praeses

Fleur Brinkman

Acquisitie I

Myrdin van der Horst

Acquisitie II

Michelle Asma

Acquisitie III

Pieter Post

Debiteuren I

Hanna Brunner

Debiteuren II

Wim Verboom

Horeca

Eliane Tazelaar

2014-2015


 

Praeses

Laurien Verschuur

Acquisitie I

Teddy Smith

Acquisitie II

Bart Alexander Vloedbeld

Acquisitie III

Laura Rook

Debiteuren I

Anne Floor Elbers

Debiteuren II

Kasper Kuipers

Horeca

Mirthe Heikens

2013-2014


 

Praeses

Ellen van Westen

Acquisitie I

Puck Oude Voshaar

Acquisitie II

Joris van de Wetering

Acquisitie III

Willemien Gerritsen

Debiteuren I

Roland Stastra

Debiteuren II

Steven Kuipers

Horeca

Bente Vedder

2012-2013


 

Praeses

Peter Zonneveld

Acquisitie I

Marthe Rookmaker

Acquisitie II

Danielle Hafkamp

Acquisitie III

Jasper van den Berg

Debiteuren I

Luc Tholhuijsen

Debiteuren II

Jessica Schonewille

Horeca

Kyra Roussen

2011-2012


Praeses

Daan Andriesse

Acquisitie I

Frederiek Doedijns

Acquisitie II

Susan Cofino

Acquisitie III

Wouter van der Stee

Debiteuren I

Reinier Kamermans

Debiteuren II

Elif Varol

Horeca

Karien van den Toorn