Bestuur AiMi

Bestuur AiMi

Bestuur AiMi bestuurt een jaar lang de R.K.S.V. Albertus Magnus. Ze vergadert zelf tweemaal per week en daarnaast eenmaal per week met de CvB en eenmaal per twee weken met het Lustrum Comité. Overdag is het bestuur bezig met bestuurlijke activiteiten, ’s avonds vervult zij vooral een representatieve functie. Hiernaast heeft het bestuur buiten de vereniging ook een representatieve functie. Zo bezoekt zij constitutieborrels, bestuurderscongressen, gala’s van externen en andere feestjes. Voor meer functiespecifieke informatie klik op de onderstaande functies.

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus Primus

Fiscus Secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Job van der Weg

Yasmine Finani

Matthijs Dekker

Fleur Oude Avenhuis

Femke Leegstra

Koen Weustink

Teus van der Zwaag

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus Primus

Fiscus Secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Ruben Boogaard

Isabelle van der Kleij

Joost Stoffel

Norbert Lagerweij

Liza de Vos

Céline van der Kooi

Jesse Rutten

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus Primus

Fiscus Secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Lennard Rauh

Marleen Logtenberg

Thijs Mooij

Jannes Hopman

Sophie Offringa

Fleur Lolkema

Rafaël Todorovici

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus primus

Fiscus secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Floris Dijkslag

Charlotte Asma

Bram Maarleveld

Guus Smit

Wieke Stolwijk

Nicole Moshage

Bob Tiel

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Jeroen Brantjes

Jet van Halteren

Gigl Brouwer

Luc Uitdewilligen

Diana den Heijer

Margot Kho

Lauren Holtslag

MCN_9114-2

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Tessel van Manen

Eline Moerland

Max Dijkstra

Luc Tholhuijsen

Jochem Andriessen

Kirsten Ripken

Tom Snijder

www.StappenGroningen.nl   www.fb.com/stappengroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Tijn Peeters

Evy Zijlmans

Bram Uijterschout

Maarten van Beem

Suzette van de Schootbrugge

Veerle Boerhout

Gerben Wiering

banner bestuur voor kroeg_0

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Tom de Lange

Marlieke Haagen

Rob van de Molengraaf

Tim van den Berg

Esther Kho

Esther Nijboer

Joost Mulder

IMG_2269

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Wouter van de Kolk

Helen Koopmans

Tom Klevringa

Robert van Eijle

Annelies Valk

Anne Vennemann

Jasper Heymen

Dagelijks Bestuur

WhatsApp Image 2018-10-18 at 16.44.37

Job van der Weg
Praeses

Functiebeschrijving

De Praeses AiMi is bestuursvoorzitter en Praeses van de gehele vereniging. De Praeses leidt de bestuursvergaderingen, het bestuur/CvB-overleg en het Kroegraadoverleg.

Tevens houdt de Praeses veel officiële redes en speeches en onderhoudt hij de contacten met brandweer, politie, ambulance, gemeente, buurt, Stichting Eigen Huis, Vrienden van Albertus Magnus, Ereleden, Ad Valvas-zaken, Kerk, VR, RI en Wijze Raad.

Ook draagt de Praeses de eindverantwoordelijkheid over het opstellen en uitvoeren van het bestuursbeleid. Hij heeft de vrijheid om beleidsmatige projecten naar zich toe te trekken. Afgezien van bovenstaande taken en verantwoordelijkheden zijn het vooral de dagelijkse lopende zaken waar hij voornamelijk mee bezig is.

 

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 praeses@albertus.nl

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Yasmine Finani
Ab-actis

Functiebeschrijving

De Ab-actis is verantwoordelijk voor alle administratieve zaken en de interne communicatie van de Vereniging. Zij schrijft de wekelijkse ledenmail, de Ab-actisbrief, de notulen voor de HV, de berichten op de Facebookpagina en de Website. Ook houdt zij het ledenbestand bij en gaat ze over alle in- en uitgaande post.

Verder is de Ab-actis verantwoordelijk voor de VS AiMi, de Annuariumcommissie, de Diescommissie, de Bokaalcommissie, de Eerstejaarsraad, de BRAM en de Technisch Voorzitters.

Naast deze zaken is er veel ruimte om uitdagingen te zoeken zoals het uitwerken van beleidsplannen.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 abactis@albertus.nl

WhatsApp Image 2018-10-12 at 13.13.08

Matthijs Dekker
Fiscus Primus 

Functiebeschrijving

De Fiscus I is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van het verenigingsgedeelte en de Mensa van Albertus. Hij beheerst de uitgaven door middel van het maken van een begroting, een halfjaarlijkse- en een jaarlijkse afrekening. Hierover legt hij verantwoordelijkheid af aan de Kascommissie en de Huishoudelijke Vergadering. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor een aantal beleidsmatige zaken, zoals het maken van een liquiditeitsbegroting, het plannen van grote uitgaven, BTW-vraagstukken en de te voeren acquisitiestrategie.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 fiscus1@albertus.nl

WhatsApp Image 2018-10-18 at 16.57.23

Fleur Oude Avenhuis
Fiscus Secundus    

Functiebeschrijving

 

De Fiscus II is onder andere bezig met de gehele horeca van de Vereniging. Enerzijds boekt zij de inkoop in, anderzijds de verkoop.

Ze zorgt ervoor dat alle Draaiende Commissies kunnen functioneren (dat er drank, glas, kaarsen et cetera zijn, dat de taps goed functioneren), en ze is ook eindverantwoordelijk voor hun prestaties. Kortom, de Fiscus II gaat over de gehele omzet van de Vereniging!

Daarbij houdt ze zich, in samenwerking met de Commissie van Beheer, bezig met de rekeningen van leden. Ze stelt de rekeningen op en incasseert deze elke maand. Ook bepaalt ze de contributie en incasseert ze deze gelden. Daarbij doet ze veel financieel / boekhoudkundig werk.

Verder is de Fiscus II verantwoordelijk voor het automatiseringssysteem van de drank en draag ze zorg voor de tapgelegenheden van de Kroeg. Uiteraard stelt ze aan het begin van het jaar in overleg met de Fiscus I een begroting op, die als financiële leidraad dient voor het jaar.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 fiscus2@albertus.nl

WhatsApp Image 2018-10-18 at 17.05.43

Femke Leegstra
Vice Praeses    

Functiebeschrijving

De Vice-Praeses onderhoudt de externe contacten van de Vereniging zowel binnen als buiten Groningen. Dit betekent dat de Vice-Praeses veel contact heeft met de andere studenten- en studieverenigingen in de stad, de Universiteit en Hanze Hogeschool en onze AHC-zusterverenigingen in het land.

De Vice-Praeses vertegenwoordigt de Vereniging en is dus degene die in contact treedt met de pers en media.

De Vice-Praeses waakt hiernaast over de combinatie van Albertus en studie en verschaft informatie over de ontwikkelingen op studiegebied. Ook houdt ze zich bezig met de marketing van de Vereniging en heeft zodoende een rol in de KEI-week en werkt gedurende het jaar met de marketingcommissie. Ze onderhoudt ook het contact met de instanties die cursussen verschaffen met betrekking tot veiligheidseisen binnen de Vereniging en is verantwoordelijk voor de bestuursbeurzen.

De Vice-Praeses heeft zitting in de Stichting BAAM en Raad van Toezicht stichting STAR en begeleidt de commissies: AHC Axie, Academische Raad, Marketingcommissie en Promoteam.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 vicepraeses@albertus.nl

WhatsApp Image 2018-10-23 at 16.54.00

Koen Weustink
Assessor       

Functiebeschrijving

De voornaamste functie van de Assessor is het begeleiden van draaiende, beherende en Ad Hoc commissies door het hele jaar heen. De DC’s, POC, KEI-commissie en EJC het meeste tijd kosten. Bijna alle andere Ad Hoc commissies begeleidt hij ook, dit zijn bijvoorbeeld, de Axie, de Inauguratiecommissie, de SkiCie, de Ouderdagcommissie, de Vieruscommissie, Happy Hockey Day commissie enz. en de verschillende colleges. 

Sinds een paar jaar is de Assessor ook verantwoordelijk voor de DC’s en leidt zij het Praesidesoverleg. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor alle andere structuren dan commissies, zoals jaarclubs, disputen, subclubs en huizen en de bijbehorende activiteiten. Hij draagt ook zorg voor de culturele ontwikkeling van de leden en zorgt ervoor dat de Vereniging zich inzet voor de maatschappij. Tot slot beheert hij de Verenigingsagenda en maakt hij de jaarplanning; dit houdt in dat hij activiteiten plant, zorgt dat iedereen hiervan op de hoogte is en ervoor zorgt dat deze activiteiten goed verlopen.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 assessor@albertus.nl

WhatsApp Image 2018-10-23 at 16.54.00 (1)

Teus van der Zwaag
Procurator  

Functiebeschrijving

De Procurator is verantwoordelijk voor vijf verschillende zaken. Als eerst de Sociëteit en haar inventaris. Dit houdt in het onderhouden van de Sociëteit en het uitvoeren en begeleiden van verbouwingsprojecten. Ook is de Procurator de adviseur van de Stichting “Eigen Huis”. Daarnaast draagt hij zorg voor de gang van zaken rondom de Mensa. Logistiek gebeurt dit in samenwerking met de Commissie van Beheer maar de organisatorische en beleidsmatige verantwoordelijkheden liggen bij de Procurator. 

 

Verder is hij verantwoordelijk voor het verzekeringspakket en het gehele sleutelsysteem van de Vereniging. Ook stuurt hij het personeel, de Duurzaamheidscommissie en de Technische Commissie aan. Het leuke aan de functie van Procurator is dat hij allerlei kleine en grote projecten zelf kan bedenken en ook direct kan uitvoeren.

De meeste tijd besteedt hij aan het onderhoud en verbouwingen van de Sociëteit, het contact met het personeel en de Mensa.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 procurator@albertus.nl

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie