Bestuur AiMi

Het Bestuur der R.K.S.V. Albertus Magnus

Het Bestuur AiMi bestuurt een jaar lang de R.K.S.V. Albertus Magnus. Ze vergadert twee maal per week en eenmaal per week met de CvB. Overdag is het Bestuur bezig met bestuurlijke activiteiten, ’s avonds vervult zij vooral een representatieve functie. Hiernaast heeft het bestuur buiten de Vereniging ook een representatieve functie. Zo bezoekt zij constitutieborrels, bestuurderscongressen, gala’s van externen en andere feestjes. Voor meer functiespecifieke informatie kijkt u bij de onderstaande functies.

Praeses

 

Max Huurman

De Praeses AiMi is bestuursvoorzitter en Praeses van de gehele vereniging. De Praeses leidt de bestuursvergaderingen, het Bestuur/CvB-overleg en het Kroegraadoverleg. Tevens houdt de Praeses veel officiële redes en speeches en onderhoudt zij de contacten met brandweer, politie, ambulance, gemeente, buurt, Stichting Eigen Huis, Vrienden van Albertus Magnus, Ereleden, Ad Valvas-zaken, Kerk, VR, RI en Wijze Raad. Ook draagt de Praeses de eindverantwoordelijkheid over het opstellen en uitvoeren van het bestuursbeleid. Hij heeft de vrijheid om beleidsmatige projecten naar zich toe te trekken. Afgezien van bovenstaande taken en verantwoordelijkheden zijn het vooral de dagelijkse lopende zaken waar hij voornamelijk mee bezig is.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

praeses@albertus.nl


Ab-actis

Karolijn Moes

De Ab-actis is verantwoordelijk voor alle administratieve zaken, ledenbeheer en de interne communicatie van de Vereniging. Zij schrijft de wekelijkse ledenmail, de ab-actisbrief, de notulen voor de HV, de berichten op de  Facebookpagina, Linkedin , de Website en de Applicatie. Ook houdt zij het ledenbestand bij en gaat ze over alle in- en uitgaande post. Verder is de Ab-actis verantwoordelijk voor de VS AiMi, de Annuariumcommissie, de Diescommissie, de Bokaalcommissie, de Eerstejaarsraad, de BRAM en de Technisch Voorzitters. Naast deze zaken is er veel ruimte om uitdagingen te zoeken zoals het uitwerken van beleidsplannen.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

abactis@albertus.nl 


Fiscus Primus

Coen Meijer

De Fiscus I is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van het verenigingsgedeelte en de Mensa van Albertus. Hij beheerst de uitgaven door middel van het maken van een begroting, een halfjaarlijkse- en een jaarlijkse afrekening. Hierover legt hij verantwoordelijkheid af aan de Kascommissie en de Huishoudelijke Vergadering. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor een aantal beleidsmatige zaken, zoals het maken van een liquiditeitsbegroting, het plannen van grote uitgaven, BTW-vraagstukken en de te voeren acquisitiestrategie.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

fiscus1@albertus.nl


Fiscus Secundus

Dirk Dieleman

De Fiscus II is onder andere bezig met de gehele horeca van de Vereniging.  Enerzijds boekt hij de inkoop in, anderzijds de verkoop. Hij zorgt ervoor dat alle Draaiende Commissies kunnen functioneren (dat er drank, glas, kaarsen et cetera zijn, dat de taps goed functioneren), en hij is ook eindverantwoordelijk voor hun prestaties. Kortom, de Fiscus II gaat over de gehele omzet van de Vereniging! Daarbij houdt hij zich, in samenwerking met de Commissie van Beheer, bezig met de rekeningen van leden. hij stelt de rekeningen op en incasseert deze elke maand. Ook bepaalt hij de contributie en incasseert ze deze gelden. Daarbij doet hij veel financieel / boekhoudkundig werk. Verder is de Fiscus II verantwoordelijk voor het automatiseringssysteem van de drank en draagt ze zorg voor de tapgelegenheden van de Kroeg. Uiteraard stelt hij aan het begin van het jaar in overleg met de Fiscus I een begroting op, die als financiële leidraad dient voor het jaar.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

fiscus2@albertus.nl


Vice-Praeses

Chanel Akkerman

De Vice-Praeses onderhoudt de externe contacten van de Vereniging zowel binnen als buiten Groningen. Dit betekent dat de Vice-Praeses veel contact heeft met de andere studenten- en studieverenigingen in de stad, de Universiteit en Hanze Hogeschool en onze AHC-zusterverenigingen in het land. De Vice-Praeses vertegenwoordigt de Vereniging en is dus degene die in contact treedt met de pers en media. De Vice-Praeses waakt hiernaast over de combinatie van Albertus en studie en verschaft informatie over de ontwikkelingen op studiegebied. Ook houdt zij zich bezig met de marketing van de Vereniging en heeft zodoende een rol in de KEI-week en werkt gedurende het jaar met de marketingcommissie. De Vice-Praeses heeft zitting in de Stichting BAAM en Raad van Toezicht stichting STAR en begeleidt de commissies: AHC Axie, Academische Raad, Marketingcommissie en Promoteam.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

vice-praeses@albertus.nl


Assessor 

Tessa Weber

De voornaamste functie van de Assessor is het begeleiden van draaiende, beherende en Ad Hoc commissies door het hele jaar heen. De DC’s, POC, KEI-commissie en EJC het meeste tijd kosten. Bijna alle andere Ad Hoc commissies begeleidt hij ook, dit zijn bijvoorbeeld, de Axie, de Inauguratiecommissie, de SkiCie, de Ouderdagcommissie, de Vieruscommissie, Happy Hockey Day commissie enz. en de verschillende colleges. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor alle andere structuren dan commissies, zoals jaarclubs, disputen, subclubs en huizen en de bijbehorende activiteiten. Zij draagt ook zorg voor de culturele ontwikkeling van de leden (COEHNIJN) en zorgt ervoor dat de Vereniging zich inzet voor de maatschappij. Tot slot beheert zij de Verenigingsagenda en maakt hij de jaarplanning; dit houdt in dat zij activiteiten plant, zorgt dat iedereen hiervan op de hoogte is en ervoor zorgt dat deze activiteiten goed verlopen.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

assessor@albertus.nl


Procurator

Anne van Gelderen

De Procurator is verantwoordelijk voor vijf verschillende zaken. Als eerst de Sociëteit en haar inventaris. Dit houdt in het onderhouden van de Sociëteit en het uitvoeren en begeleiden van verbouwingsprojecten. Ook is de Procurator de adviseur van de Stichting “Eigen Huis”. Daarnaast draagt zij zorg voor de gang van zaken rondom de Mensa. Logistiek gebeurt dit in samenwerking met de Commissie van Beheer maar de organisatorische en beleidsmatige verantwoordelijkheden liggen bij de Procurator. Verder is zij verantwoordelijk voor het verzekeringspakket en het gehele sleutelsysteem van de Vereniging. Ook stuurt zij het personeel en de Technische Commissie aan. Het leuke aan de functie van Procurator is dat zij allerlei kleine en grote projecten zelf kan bedenken en ook direct kan uitvoeren. De meeste tijd besteedt zij aan het onderhoud en verbouwingen van de Sociëteit, het contact met het personeel en de Mensa.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

050 313 07 04

procurator@albertus.nl


2021-2022


Praeses

Meike Amse

Ab-actis

Leonie Nieuwenhuis

Fiscus Primus

Coen Kuipers

Fiscus Secundus

Wouter Kürble

Vice-Praeses

Coen Heere

Assessor

Frederique Buitendijk

Procurator

Troy Schoenmaker

2020-2021


Praeses

Emma Weekenstroo

Ab-actis

Marloes Rekker

Fiscus Primus

Bram Tanke

Fiscus Secundus

Floor Laurey

Vice-Praeses

Ruben van Rossem

Assessor

Mathijs van de Kemenade

Procurator

Thomas Veringa Weiler

2019-2020

Praeses

Bente Spikker

Ab-actis

Marlin Reijerink

Fiscus Primus

Boris Hagen

Fiscus Secundus

Bram Weijs

Vice-Praeses

Emma Visser

Assessor

Joséphine van Klaveren

Procurator

Victor Dingemans


2018-2019

Praeses

Job van der Weg

Abactis

Yasmine Finani

Fiscus Primus

Matthijs Dekker

Fiscus Secundus

Fleur Oude Avenhuis

Vice-praeses

Femke Leegstra

Assessor

Koen Weustink

Procurator

Teus van der Zwaag


2017-2018

Praeses

Ruben Boogaard

Abactis

Isabelle van der Kleij

Fiscus Primus

Joost Stoffel

Fiscus Secundus

Norbert Lagerweij

Vice-praeses

Liza de Vos

Assessor

Céline van der Kooi

Procurator

Jesse Rutten


2016-2017

Praeses

Lennard Rauh

Abactis

Marleen Logtenberg

Fiscus Primus

Thijs Mooij

Fiscus Secundus

Jannes Hopman

Vice-praeses

Sophie Offringa

Assessor

Fleur Lolkema

Procurator

Rafaël Todorovici


2015-2016

Praeses

Floris Dijkslag

Abactis

Charlotte Asma

Fiscus Primus

Bram Maarleveld

Fiscus Secundus

Guus Smit

Vice-praeses

Wieke Stolwijk

Assessor

Nicole Moshage

Procurator

Bob Tiel


2014-2015

Praeses

Jeroen Brantjes

Abactis

Jet van Halteren

Fiscus Primus

Gigl Brouwer

Fiscus Secundus

Luc Uitdewilligen

Vice-praeses

Diana den Heijer

Assessor

Margot Kho

Procurator

Lauren Holtslag


2013-2014

Praeses

Tessel van Manen

Abactis

Eline Moerland

Fiscus Primus

Max Dijkstra

Fiscus Secundus

Luc Tholhuijsen

Vice-praeses

Jochem Andriessen

Assessor

Kirsten Ripken

Procurator

Tom Snijder


2012-2013

Praeses

Tijn Peeters

Abactis

Evy Zijlmans

Fiscus Primus

Bram Uijterschout

Fiscus Secundus

Maarten van Beem

Vice-praeses

Suzette van de Schootbrugge

Assessor

Veerle Boerhout

Procurator

Gerben Wiering


2011-2012

Praeses

Tom de Lange

Abactis

Marlieke Haagen

Fiscus Primus

Rob van de Molengraaf

Fiscus Secundus

Tim van den Berg

Vice-praeses

Esther Kho

Assessor

Esther Nijboer

Procurator

Joost Mulder


2010-2011

Praeses

Wouter van de Kolk

Abactis

Helen Koopmans

Fiscus Primus

Tom Klevringa

Fiscus Secundus

Robert van Eijle

Vice-praeses

Annelies Valk

Assessor

Anne Vennemann

Procurator

Jasper Heymen


2009-2010

Praeses

Koen Ronda

Abactis

Jorien Besters

Fiscus Primus

Patrick Gemmels

Fiscus Secundus

Ewout Greven

Vice-praeses

Annie-Marie Noten

Assessor

Edith Hilbink

Procurator

Maarten van Eerde