Bestuur AiMi

Bestuur AiMi

Bestuur AiMi bestuurt een jaar lang de R.K.S.V. Albertus Magnus. Ze vergadert zelf tweemaal per week en daarnaast eenmaal per week met de CvB en eenmaal per twee weken met het Lustrum Comité. Overdag is het bestuur bezig met bestuurlijke activiteiten, ’s avonds vervult zij vooral een representatieve functie. Hiernaast heeft het bestuur buiten de vereniging ook een representatieve functie. Zo bezoekt zij constitutieborrels, bestuurderscongressen, gala’s van externen en andere feestjes. Voor meer functiespecifieke informatie klik op de onderstaande functies.

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus Primus

Fiscus Secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Ruben Boogaard

Isabelle van der Kleij

Joost Stoffel

Norbert Lagerweij

Liza de Vos

Céline van der Kooi

Jesse Rutten

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus Primus

Fiscus Secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Lennard Rauh

Marleen Logtenberg

Thijs Mooij

Jannes Hopman

Sophie Offringa

Fleur Lolkema

Rafaël Todorovici

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus primus

Fiscus secundus

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Floris Dijkslag

Charlotte Asma

Bram Maarleveld

Guus Smit

Wieke Stolwijk

Nicole Moshage

Bob Tiel

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Jeroen Brantjes

Jet van Halteren

Gigl Brouwer

Luc Uitdewilligen

Diana den Heijer

Margot Kho

Lauren Holtslag

MCN_9114-2

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Tessel van Manen

Eline Moerland

Max Dijkstra

Luc Tholhuijsen

Jochem Andriessen

Kirsten Ripken

Tom Snijder

www.StappenGroningen.nl   www.fb.com/stappengroningen.nl

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Tijn Peeters

Evy Zijlmans

Bram Uijterschout

Maarten van Beem

Suzette van de Schootbrugge

Veerle Boerhout

Gerben Wiering

banner bestuur voor kroeg_0

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Tom de Lange

Marlieke Haagen

Rob van de Molengraaf

Tim van den Berg

Esther Kho

Esther Nijboer

Joost Mulder

IMG_2269

Praeses

Abactis

Fiscus I

Fiscus II

Vice-praeses

Assessor

Procurator

Wouter van de Kolk

Helen Koopmans

Tom Klevringa

Robert van Eijle

Annelies Valk

Anne Vennemann

Jasper Heymen

Dagelijks Bestuur

Ruben

Ruben Boogaard
Praeses

Functiebeschrijving

De praeses AiMi is bestuursvoorzitter en praeses van de gehele vereniging. De praeses leidt de bestuursvergaderingen, het bestuur/CvB-overleg en het Kroegraadoverleg.

Tevens houdt de praeses veel officiële redes en speeches en onderhoud je de contacten met brandweer, politie, ambulance, gemeente, buurt, Stichting Eigen Huis, Vrienden van Albertus Magnus, Ereleden, Ad Valvas-zaken, Kerk, VR, RI en Wijze Raad. 

Ook draagt de praeses de eindverantwoordelijkheid over het opstellen en uitvoeren van het bestuursbeleid. Je hebt de vrijheid om beleidsmatige projecten naar je toe te trekken. Afgezien van bovenstaande taken en verantwoordelijkheden zijn het vooral de dagelijkse lopende zaken waar je voornamelijk mee bezig bent.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 praeses@albertus.nl

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Isabelle van der Kleij
Abactis

Functiebeschrijving

“De abactis is diegene die alles weet en overal aan denkt!” (El Hadrim 1973)

De abactis is verantwoordelijk voor alle administratieve zaken, zoals de wekelijkse ledenmail, de abactisbrief, de notulen van de HV, het bijhouden van het ledenbestand, alle in- en uitgaande post en het schrijven van het beleid van het bestuur. Ook ben je de webmaster van www.albertus.nl en verantwoordelijk voor de applicatie en de interne Facebookgroep.

De abactis is verantwoordelijk voor de senioren van Albertus Magnus. Eens in de twee maanden vindt er een vergadering plaats met de VS AiMi, waar je als abactis de schakel bent tussen de vereniging en de senioren.

Naast deze administratieve zaken is er nog ruimte om zelf uitdagingen te zoeken, zoals het begeleiden van een extra commissie en het uitwerken van beleidsplannen.

Als laatste begeleid je ook de Eerstejaarsraad, Technisch Voorzitters, Bokaal-, BRAM-, Foto-, Website- en Annuariumcommissie.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 abactis@albertus.nl

Joost

Joost Stoffel
Fiscus Primus 

Functiebeschrijving

De functie van fiscus I is, naast de bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen Albertus en Stichting ‘Eigen Huis’, in drie delen op te splitsen. Allereerst ben je verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van het verenigingsgedeelte en de Mensa van Albertus. Het tweede deel is het beheersen van de uitgaven door middel van het maken van een begroting, halfjaarlijkse- en jaarlijkse afrekening en het aansturen van de fisci van alle ad-hoc commissies. Hierover leg je verantwoording af aan de Kascommissie en de Huishoudelijke Vergadering. Daarnaast wordt het financieel jaarverslag beoordeeld door de accountant. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor een aantal beleidsmatige zaken, zoals het maken van een liquiditeitsbegroting, het plannen van grote uitgaven, BTW-vraagstukken en de te voeren acquisitiestrategie. De functie van fiscus I is zodoende een verrassend veelzijdige functie! 

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 fiscus1@albertus.nl

Norbert

Norbert Lagerweij
Fiscus Secundus    

Functiebeschrijving

De fiscus II is onder andere bezig met de gehele horeca van de Vereniging. Enerzijds boekt hij de inkoop in, anderzijds de verkoop.

Je moet er zorg voor dragen dat alle Draaiende Commissies kunnen functioneren (dat er drank, glas, kaarsen et cetera zijn, dat de barren oké zijn en dat de taps het doen), en je bent ook eindverantwoordelijk voor hun prestaties. Kortom, de fiscus II gaat over de gehele omzet van de Vereniging! Een niet mis te verstane bron van inkomsten.

Daarbij houd je je, in samenwerking met de Commissie van Beheer, bezig met de rekeningen van leden. Je stelt de rekeningen op en incasseert deze elke maand. Je bepaalt de contributie en incasseert ook deze gelden. Daarbij doet hij veel financieel / boekhoudkundig werk.

Daarnaast is de fiscus II verantwoordelijk voor het automatiseringssysteem van de drank en draag je zorg voor de tapgelegenheden van de Kroeg. Uiteraard stel je aan het begin van het jaar in overleg met de fiscus I een begroting op, die als financiële leidraad dient voor het jaar.

De functie van fiscus II is absoluut een zware, maar een zeer uitdagende functie.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 fiscus2@albertus.nl

Liza

Liza de Vos
Vice Praeses    

Functiebeschrijving

Het takenpakket van de vice-praeses is zeer veelzijdig en wat ongrijpbaar, maar daardoor zeker een functie waarin je veel van jezelf kwijt kunt. De vice-praeses onderhoudt de externe contacten van de Vereniging zowel binnen als buiten Groningen. Dit betekent dat de vice-praeses veel contact heeft met de andere studenten- en studieverenigingen in de stad, de Universiteit en Hanze Hogeschool en onze AHC-zusterverenigingen in het land. 

De vice-praeses vertegenwoordigt de Vereniging en is dus degene die in contact treedt met de pers en media.

De vice-praeses waakt hiernaast over de combinatie van Albertus en studie en verschaft informatie over de ontwikkelingen op studiegebied. De vice-praeses houdt zich bezig met de marketing van de vereniging en heeft zodoende een rol in de KEI-week en werkt gedurende het jaar met de marketingcommissie. Ze onderhoudt ook het contact met de instanties die cursussen verschaffen met betrekking tot veiligheidseisen binnen de Vereniging en is verantwoordelijk voor de bestuursbeurzen.

De vice-praeses heeft zitting in de Stichting BAAM en Stichting STAR en begeleidt de volgende commissies: AHC Axie, Academische Raad, Marketingcommissie en Promoteam.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 vicepraeses@albertus.nl

Celine

Céline van der Kooi
Assessor       

Functiebeschrijving

De voornaamste functie van de assessor is het begeleiden van commissies door het jaar heen, waarbij de DC’s, POC, KEI-commissie en EJC de meeste tijd kosten. Bijna alle andere ad hoc commissies begeleid je ook, dit zijn bijvoorbeeld de KLOS, de Axie, de Inauguratiecommissie, de SkiCie, de Ouderdagcommissie, de Vieruscommissie, Happy Hockey Day commissie enz. en de verschillende colleges. 

Sinds een paar jaar is de assessor ook verantwoordelijk voor de DC’s en leidt zij het Praesidesoverleg. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle andere structuren dan commissies, zoals jaarclubs, disputen, subclubs en huizen en de bijbehorende activiteiten. Je draagt ook zorg voor de culturele ontwikkeling van de leden en zorgt ervoor dat de Vereniging zich inzet voor de maatschappij. Tot slot beheer je de Verenigingsagenda en maak de jaarplanning dit houdt in dat je activiteiten plant, zorgt dat iedereen hiervan op de hoogte is en je zorgt dat deze activiteiten goed verlopen.

Voor deze functie geldt dat er genoeg ruimte is om naar eigen idee in te vullen.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 assessor@albertus.nl

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Jesse Rutten
Procurator  

Functiebeschrijving

De procurator is verantwoordelijk voor vijf verschillende zaken. Als eerst de Sociëteit en haar inventaris. Dit houdt in het onderhouden van de Sociëteit en het uitvoeren en begeleiden van verbouwingsprojecten. De procurator is de adviseur van de Stichting “Eigen Huis”. Daarnaast draag je zorg voor de gang van zaken rondom de Mensa. Logistiek gebeurt dit in samenwerking met de Commissie van Beheer maar de organisatorische en beleidsmatige verantwoordelijkheid liggen bij de procurator. 

Verder ben je verantwoordelijk voor het verzekeringspakket en het gehele sleutelsysteem van de Vereniging. Ook stuur je het personeel en de Technische Commissie aan. Het leuke aan de functie van Procurator is dat je allerlei kleine en grote projecten zelf kan bedenken en ook direct kan uitvoeren.

De meeste tijd besteed je aan het onderhoud en verbouwingen van de Sociëteit, het contact met het personeel en de Mensa.

Contactgegevens

Bereikbaar tussen 9:30 – 17:00 uur

  050 313 07 04

 procurator@albertus.nl

Tweets

Agenda

Advertentie

Advertentie